Hulp en Ondersteuning

Hier vindt u voorbeelden van vragen en ervaringen op het gebied van hulp en ondersteuning. Denk aan vragen of zorgen over: (ambulante) begeleiding, beschermd wonen, familieondersteuning, dagbesteding, huishoudelijke hulp, hulpmiddelen, (daklozen) opvang, patiëntenorganisaties en thuiszorg, een bezwaarschrift opstellen of een klacht indienen. Staat uw vraag er niet bij? Bel het Nationale Zorgnummer of kijk bij veelgestelde vragen.

'Vorig jaar september is mijn zoon 18 jaar geworden. De gemeente zegt dat mijn zoon de huishoudelijke taken kan doen. Ik kreeg geen indicatie meer. Mijn zoon zit net in zijn examenjaar. Ik heb bezwaar gemaakt en dat is gehonoreerd. Ik heb nu een tijdelijke indicatie.  Na zijn examen gaat mijn zoon naar de universiteit, maar blijft wel thuis wonen. Kan de gemeente mijn zoon verplichten de huishoudelijke taken op zich te nemen?’

Mijn vrouw heeft ALS in een vergevorderd stadium. De ziekte gaat heel snel, waardoor de benodigde hulpmiddelen steeds te laat komen. Zo heeft mijn vrouw een aangepaste rolstoel nodig voor bewegingsondersteuning, maar haar rolstoel is nog steeds niet aangepast. Er is haast geboden bij de levering van hulpmiddelen. Wat is hierover wettelijk afgesproken?’

'Voorheen had ik een indicatie voor zeven uur begeleiding vanuit een PGB. De gemeente adviseerde toen dat ik beter de zorg in natura kon aanvragen. Het aantal uren zou hetzelfde blijven, maar in de praktijk krijgt ik nu nog maar twee uur in de week in plaats van zeven! Er komt nu een hoorzitting. Ik wil weten of ik hier ondersteuning voor kan krijgen’.

'Mijn zoontje heeft een zeldzame afwijking: het Bardet Biedl syndroom. Omdat er nog maar heel weinig over bekend is, wil ik graag een  oudercontactgroep opzetten om ervaringen en informatie uit te wisselen met andere ouders. Maar ik weet niet goed waar ik moet beginnen. Hoe kan ik het aanpakken?'