U kunt ons bellen op ma t/m do van 09:00 - 12:30 (€ 0,20 per gespr)

Stuur ons een email en ontvang zo snel mogelijk een antwoord.

Zoek en vind het antwoord op uw vraag in onze kennisbank.

Mijn vrouw heeft ALS in een vergevorderd stadium. De ziekte gaat heel snel, waardoor de benodigde hulpmiddelen steeds te laat komen. Zo heeft mijn vrouw een aangepaste rolstoel nodig voor bewegingsondersteuning, maar haar rolstoel is nog steeds niet aangepast. Er is haast geboden bij de levering van hulpmiddelen. Wat is hierover wettelijk afgesproken?’

Antwoord van het Nationale Zorgnummer:

In de Wet maatschappelijke Ondersteuning is een regeling opgenomen voor hulpmiddelen bij snel voortschrijdende ziekten, zoals ALS. Deze houdt in dat er binnen drie dagen  - na melding bij de gemeente – een concrete oplossing moet komen. Wanneer dat niet kan, moet er wel binnen drie dagen een besluit van de gemeente voor zijn voor een “tijdelijke maatwerkvoorziening” zodat de hele procedure versneld wordt.

Het Nationale Zorgnummer is een gezamenlijk initiatief van Patiëntenfederatie Nederland en MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid.

  logo npcf2  thumb MIND Logo 2021 Algemeen DEF RGB LR