U kunt ons bellen maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 13:00 uur.
€ 0,20 p/gesprek.

Stuur ons een email en u ontvangt zo snel mogelijk een antwoord.

Zoek en vind het antwoord op uw vraag in onze kennisbank.

Mijn vrouw heeft ALS in een vergevorderd stadium. De ziekte gaat heel snel, waardoor de benodigde hulpmiddelen steeds te laat komen. Zo heeft mijn vrouw een aangepaste rolstoel nodig voor bewegingsondersteuning, maar haar rolstoel is nog steeds niet aangepast. Er is haast geboden bij de levering van hulpmiddelen. Wat is hierover wettelijk afgesproken?’

Antwoord van het Nationale Zorgnummer:

In de Wet maatschappelijke Ondersteuning is een regeling opgenomen voor hulpmiddelen bij snel voortschrijdende ziekten, zoals ALS. Deze houdt in dat er binnen drie dagen  - na melding bij de gemeente – een concrete oplossing moet komen. Wanneer dat niet kan, moet er wel binnen drie dagen een besluit van de gemeente voor zijn voor een “tijdelijke maatwerkvoorziening” zodat de hele procedure versneld wordt.

Het Nationale Zorgnummer is een gezamenlijk initiatief van Ieder(in), MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid en Patiëntenfederatie Nederland.

logo ieder(in)  Logo wijn zijn mind  logo npcf2