Hulp en Ondersteuning

Hier vindt u voorbeelden van vragen en ervaringen op het gebied van hulp en ondersteuning. Denk aan vragen of zorgen over: (ambulante) begeleiding, beschermd wonen, familieondersteuning, dagbesteding, huishoudelijke hulp, hulpmiddelen, (daklozen) opvang, patiëntenorganisaties en thuiszorg, een bezwaarschrift opstellen of een klacht indienen. Staat uw vraag er niet bij? Bel het Nationale Zorgnummer of kijk bij veelgestelde vragen.

Bij het Nationale Zorgnummer kunt u onder meer terecht met vragen over bijvoorbeeld uitkeringen, wonen, vervoer, onderwijs, inkomen en rechtsbescherming (curatele, mentorschap en dergelijke). Als een eenvoudig advies niet volstaat dan wordt u doorverwezen naar het Juridisch Steunpunt.

‘Mijn broer heeft een ernstig ongeluk gehad met blijvende hersenschade. Het revalidatiecentrum geeft aan dat hij zelfstandig kan wonen, maar wel met woonbegeleiding. Zijn hier kosten aan verbonden?’

Ik ben mantelzorger van een familielid en ik raak overbelast. Waar kan ik terecht voor ondersteuning?