Geldzaken en Verzekeren

Hier vindt u voorbeelden van vragen en ervaringen op het gebied van financiële zaken en verzekeringen. Denk aan vragen of zorgen over: vergoedingen door de zorgverzekeraar,  belastingaftrek zorgkosten, gemeentelijke tegemoetkomingen, persoonsgebonden budget, schulden en verzekeringen, een bezwaarschrift opstellen of een klacht indienen. Staat uw vraag er niet bij? Bel het Nationale Zorgnummer of kijk bij veelgestelde vragen.

Mijn dochter heeft een Wajong uitkering en gaat naar de dagbesteding. De gemeente brengt kosten in rekening voor haar reiskosten. Het gaat om een bedrag van € 105,- in de maand. Zijn deze kosten aftrekbaar voor de belasting?’

‘Ik heb diabetes en dan moet je ook je voeten in de gaten laten houden. Daarvoor is de SIMMS indicatie ingevoerd. Je moet daarvoor naar een podotherapeut. Deze woont niet in mijn dorp, ik moet er met openbaar vervoer naar toe (3 keer overstappen). Nu heeft de zorgverzekeraar besloten dat dit onderzoek over moet worden gedaan.

Ik heb een brief van CAK gehad dat ik over het afgelopen jaar nog een eigen bijdrage schuldig ben van € 1000,- voor individuele begeleiding. Bij de berekening gaat men uit van het  peiljaar. Als peiljaar gebruikt men de situatie uit het jaar dat 2 jaar voorafgaat aan het jaar van de berekening. Toen woonde ik echter nog niet samen met mijn partner. Ook heb ik nooit informatie gekregen over een eventueel eigen bijdrage. Wat nu?'

‘Ik heb een kankerplekje laten weghalen op mijn been. Nu krijg ik bericht van mijn zorgverzekeraar dat ik de helft van deze operatie zelf moet betalen. Ik ging er echter van uit dat een operatie niet onder het eigen risico valt. Hoe zit dat?’