U kunt ons bellen op ma t/m do van 09:00 - 13:00 (€ 0,20 per gespr)

Stuur ons een email en ontvang zo snel mogelijk een antwoord.

Zoek en vind het antwoord op uw vraag in onze kennisbank.

Ik heb een brief van CAK gehad dat ik over het afgelopen jaar nog een eigen bijdrage schuldig ben van € 1000,- voor individuele begeleiding. Bij de berekening gaat men uit van het  peiljaar. Als peiljaar gebruikt men de situatie uit het jaar dat 2 jaar voorafgaat aan het jaar van de berekening. Toen woonde ik echter nog niet samen met mijn partner. Ook heb ik nooit informatie gekregen over een eventueel eigen bijdrage. Wat nu?'

Antwoord Nationale Zorgnummer:

U kunt een bezwaarschrift indienen bij het Centraal Administratie Kantoor waarin u vraagt om een wijziging van het peiljaar. U kunt in het bezwaarschrift aangeven en aantonen dat de eigen bijdrage te hoog is, omdat u toen nog geen gezamenlijk huishouden met uw partner voerde. Geef daarbij ook aan dat u geen vooraankondiging heeft ontvangen over het betalen van een eigen bijdrage.

Het Nationale Zorgnummer is een gezamenlijk initiatief van Patiëntenfederatie Nederland en MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid.

  logo npcf2logoMIND