Medische zorg

Hier vindt u voorbeelden van vragen en ervaringen op het gebied van medische zorg. Denk aan vragen of zorgen over: inhoud of privacy van uw medische dossier, de manier waarop uw medische behandeling verloopt, het contact met uw (huis) arts, specialist of andere zorgverlener, een opname in een ggz-instelling, mondzorg, medicijnen, revalidatie, thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen en ziekenhuiszorg, een bezwaarschrift opstellen of een klacht indienen. Staat uw vraag er niet bij? Bel het Nationale Zorgnummer of kijk bij veelgestelde vragen.

Ik verblijf sinds kort in een verpleeghuis. Mijn vrouw verzorgde mij altijd, maar kan dat nu niet meer omdat ze zelf een grote operatie heeft gehad. Nu willen ze ons scheiden: ik in dit verpleeghuis, mijn vrouw ergens anders. 

Ik heb als hulpvrager in de GGz veel te vaak het gevoel gehad, en helaas ook bewijs gezien in de beschrijvingen in dossiers en brieven, dat de hulpverlener niet zag wat mijn probleem was.

'Mijn gehandicapte dochter woont in een instelling .Waar wij ons als ouders grote zorgen over maken, is dat het contact met de instelling over onze dochter slecht verloopt.

Vera: “ik ben haar moeder, de instelling moet mij hierin betrekken.” 

‘Mijn dochter, 38 jaar, is in 2010 voor het eerst met een psychose opgenomen op de gesloten afdeling van een zorginstelling.