Medische zorg

Hier vindt u voorbeelden van vragen en ervaringen op het gebied van medische zorg. Denk aan vragen of zorgen over: inhoud of privacy van uw medische dossier, de manier waarop uw medische behandeling verloopt, het contact met uw (huis) arts, specialist of andere zorgverlener, een opname in een ggz-instelling, mondzorg, medicijnen, revalidatie, thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen en ziekenhuiszorg, een bezwaarschrift opstellen of een klacht indienen. Staat uw vraag er niet bij? Bel het Nationale Zorgnummer of kijk bij veelgestelde vragen.

Ik heb een gezondheidsverklaring nodig, maar mijn eigen (huis)arts wil deze niet geven. Wat moet ik doen? 

Mijn vader mag na een lange periode ziekenhuis eindelijk naar huis. Maar ik heb nog zoveel vragen over de zorg thuis. Waar kan ik terecht?

Ik gebruik medicijnen die onder de Opiumwet vallen en ik ga op vakantie naar het buitenland. Kan ik deze medicijnen zonder problemen meenemen of moet ik hier iets voor regelen?