U kunt ons bellen op ma t/m do van 09:00 - 13:00. (€ 0,20 per gespr)

Stuur ons een email en ontvang zo snel mogelijk een antwoord.

Zoek en vind het antwoord op uw vraag in onze kennisbank.

Ik verblijf sinds kort in een verpleeghuis. Mijn vrouw verzorgde mij altijd, maar kan dat nu niet meer omdat ze zelf een grote operatie heeft gehad. Nu willen ze ons scheiden: ik in dit verpleeghuis, mijn vrouw ergens anders. 

In dit verpleeghuis is ruimte om samen te blijven, maar ze verlenen hier  geen enkele medewerking. Mijn vrouw kan met mijn indicatie mee liften, maar heeft ook eigen zorgbehoefte. Wat kunnen we doen?'

Antwoord Nationale Zorgnummer:

Het is bij sommige instellingen mogelijk om de partner ook in het verpleeghuis te laten wonen. Het verpleeghuis moet daarvoor wel ruimte hebben. Het gaat daarbij om zgn. partnerplekken. De partner die mee verhuist heeft echter geen recht op zorg. Als een partner wél zorg nodig heeft, zoals uw vrouw, moet u dit apart aanvragen.  Afhankelijk van de benodigde zorg kan dit geregeld worden via de gemeente (zorg uit de WMO, de zorgverzekeraar (Zorg uit de ZVW) of het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), voor zorg uit de WLZ). Voor vragen en ondersteuning kunt u contact opnemen met de afdeling Clientondersteuning bij uw zorgkantoor.

Het Nationale Zorgnummer is een gezamenlijk initiatief van Patiëntenfederatie Nederland en MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid.

  logo npcf2Logo wijn zijn mind