U kunt ons bellen op ma t/m do van 09:00 - 13:00 (€ 0,20 per gespr)

Stuur ons een email en ontvang zo snel mogelijk een antwoord.

Zoek en vind het antwoord op uw vraag in onze kennisbank.

Ik heb als hulpvrager in de GGz veel te vaak het gevoel gehad, en helaas ook bewijs gezien in de beschrijvingen in dossiers en brieven, dat de hulpverlener niet zag wat mijn probleem was.

Uit opnames van de gesprekken blijkt dat er onvoldoende wordt geluisterd naar elkaar, waarin vooral hardnekkig wordt vasthouden aan eigen overtuiging of oordeel opvalt. Dergelijk frustrerend contact over wie ik ben ervaar ik alleen maar bij hen, die in mij een stereotiep probleemgeval zien. Daarmee is de gelijkwaardigheid binnen het gesprek verloren gegaan. Mijn vraag is of er ooit een publicatie is verschenen over de effecten van een dialoog tussen arts en patiënt op basis van gelijkwaardigheid en zo ja, wat waren de conclusies?'

Antwoord Nationale Zorgnummer:

Er zijn verschillende uitgaven gepubliceerd over de communicatie tussen arts en patiënt. Bijvoorbeeld het boekje Samen werken aan herstel van het Trimbos Instituut. Op de website van dit Instituut vindt u ook Handreiking voor de implementatie van herstelondersteunende zorg.. Op de website van MIND Landelijk Platform voor Psychische Gezondheid staat ook informatie  over relevante  onderzoeken. Bijvoorbeeld een onderzoek van het VU Medisch Centrum naar meer invloed van cliënten. op de behandeling. De onderzoekers van het VUmc verzamelen de ervaringen van cliënten, vrijwilligers en medewerkers om cliëntenparticipatie in de GGZ verder te verbeteren.

Het Nationale Zorgnummer is een gezamenlijk initiatief van Patiëntenfederatie Nederland en MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid.

  logo npcf2logoMIND