Jeugd en Onderwijs

Hier vindt u voorbeelden van vragen en ervaringen op het gebied van kinderen, jongeren en onderwijs. Denk aan vragen of zorgen over: (speciaal) basisonderwijs of voortgezet (speciaal) onderwijs, vervolgonderwijs, pleegzorg, wmo, jeugdwet en wlz, kinderopvang en jeugdzorg, een bezwaarschrift opstellen of een klacht indienen. Staat uw vraag er niet bij? Bel het Nationale Zorgnummer of kijk bij veelgestelde vragen.

“Mijn zoon heeft sinds een aantal jaren een dyslexieverklaring. Hier staat in dat hij technische hulpmiddelen mag gebruiken, maar een laptop wordt hier niet specifiek in genoemd. Op de middelbare school mocht hij gewoon een laptop gebruiken, maar hij zit nu op de VAVO en daar mag dit niet. Kunnen wij de dyslexieverklaring aanpassen?' 

'Onze zoon, een 17-jarige, havo-leerling, weigert naar school te gaan. Het enige wat hij wil is gamen. Zijn gamegedrag is excessief. We hopen door de onderzoeken van een instelling voor verslavingszorg  meer te weten te komen over de oorzaak van zijn verslaving om hem vervolgens te kunnen (laten) helpen.