U kunt ons bellen op ma t/m do van 09:00 - 13:00. (€ 0,20 per gespr)

Stuur ons een email en ontvang zo snel mogelijk een antwoord.

Zoek en vind het antwoord op uw vraag in onze kennisbank.

Een leerling met een beperking wordt in de grote pauzes altijd verzorgd door haar moeder. Maar stel nou dat er onder schooltijd iets gebeurt; moet de school dan zorgen voor externe zorg of de ouder? Wie heeft wanneer welke verantwoordelijkheid?’

Antwoord Nationale Zorgnummer:

Het is belangrijk om over de zorg en ondersteuning thuis en tijdens onderwijstijd samen afspraken te maken. Daarvoor is het onderwijs-zorgarrangement. De ouders van een kind dat zorg nodig heeft, gaan in gesprek met de school en partijen die betrokken zijn bij de levering van zorg.  De afspraken gaan over wat de leerling nodig heeft, wie daarvoor verantwoordelijk is en wie wat uitvoert. In de Handreiking'Onderwijs en Zorg en zorg’ kunt u hierover meer lezen.

Het Nationale Zorgnummer is een gezamenlijk initiatief van Patiëntenfederatie Nederland en MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid.

  logo npcf2Logo wijn zijn mind