U kunt ons bellen op ma t/m do van 09:00 - 13:00. (€ 0,20 per gespr)

Stuur ons een email en ontvang zo snel mogelijk een antwoord.

Zoek en vind het antwoord op uw vraag in onze kennisbank.

Ik ben Consulent WLZ. Ik heb begrepen dat de eigen bijdrage wlz voor iedereen met een modulair pakket thuis (MPT) met minder dan 20 uur per maand inzet, omlaag is gegaan. Ik kom er niet achter of dit ook geldt wanneer iemand een pgb heeft met minder dan 20 uur per maand? En of het CAK/zorgkantoor dit zelf aan klanten bekend gaat maken die onder deze regel vallen? Tevens de vraag of 1 dagdeel BG Groep geldt als 1 uur?”

Antwoord Nationale Zorgnummer:

Het geldt inderdaad (vooralsnog) alleen voor mensen met een mpt, zoals verwoord in de Kamerbrief van 5 oktober, pagina 4 en 5. Dus niet voor pgb houders. Het antwoord op de vraag of het CAK, dan wel het zorgkantoor dit uit eigen beweging bij mensen bekend maakt, moet ik schuldig blijven. Ik neem dit wel mee als aandachtspunt tijdens het overleg met beleidsmedewerkers en of wij zelf hier meer informatie over gaan geven op bijvoorbeeld onze website. Tot slot: één dagdeel BG groep staat voor 4 uur.

Het Nationale Zorgnummer is een gezamenlijk initiatief van Patiëntenfederatie Nederland en MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid.

  logo npcf2Logo wijn zijn mind