Vragen over zorg, ondersteuning en participatie?

Tel.0900 23 56 780 €0,20 p/gesprek

(Maandag t/m vrijdag van 9:00u tot 17:00u)

E-mailt u ons liever? Gebruik ons webformulier.

Hoe kan ik een traplift aanvragen?

‘Ik heb problemen met mijn gezondheid. Daardoor wordt het steeds moelijker om de trap op te lopen. Waar kan ik een traplift aanvragen en wordt deze vergoed?’


Antwoord Nationale Zorgnummer:


Een traplift is een hulpmiddel. Hulpmiddelen kunnen op verschillende manieren worden vergoed. Dat kan via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( de Wmo) of via de Wet Langdurige zorg (de Wlz). Dit is afhankelijk van uw situatie of van de uitvoering van de traplift.

Als u te maken hebt met de Wmo, kunt u een traplift aanvragen bij de gemeente. Als u onder de Wlz valt, kunt u de traplift aanvragen via het Centrum Indicatiestelling Zorg. Soms moet u een eigen bijdrage betalen. Meer informatie is te vinden op www.hulpmiddelenwijzer.nl.