Vragen over zorg, ondersteuning en participatie?

Tel.0900 23 56 780 €0,20 p/gesprek

(Maandag t/m vrijdag van 9:00u tot 17:00u)

E-mailt u ons liever? Gebruik ons webformulier.

Mijn Wajong-aanvraag is ten onrechte afgewezen, vind ik. Wat kan ik doen?

'Ik ben 27 jaar en heb borderline en anorexia. Binnenkort is er een herkeuring bij het UWV. Ik heb geprobeerd om een Wajong te krijgen voor mijn aandoening, maar ik blijk te oud te zijn, Er gelden andere regels. Ik heb toen een advocaat in de arm genomen. Mijn verzoek is echter door de rechter afgewezen. Omdat ik verder geen geld heb, wilde de advocaat niet in hoger beroep gaan.

De Sociale Dienst vindt, op basis van de diagnose die door de GGz is gesteld, dat ik bij het UWV beter op mijn plek zou zijn met een Wajong-uitkering dan in de bijstand. Mijn bedrijfsarts denkt daar echter anders over. Toen ik bij de bedrijfsarts moest komen en niet op de weegschaal wilde staan oordeelde hij dat ik geen anorexia heb., waarmee de kans op een Wajong-uitkering is verkeken.

Ik moet binnenkort weer voor een herkeuring naar de UWV. Zijn er nog mogelijkheden?'


Antwoord Nationale Zorgnummer:

Als u op jonge leeftijd ziek bent geworden of een handicap krijgt, maar u hebt nog mogelijkheden om te werken, dan hebt u geen recht op een Wajong-uitkering. Wanneer u het niet eens bent met de uitslag van de keuring kunt u een second opinion aanvragen bij de Uitvoeringsinstantie Werk en Inkomen (UWV). Bij het UWV wordt deze second opinion een deskundigenoordeel genoemd.