Vragen over zorg, ondersteuning en participatie?

Tel.0900 23 56 780 €0,20 p/gesprek

(Maandag t/m vrijdag van 9:00u tot 17:00u)

E-mailt u ons liever? Gebruik ons webformulier.

Weet u hoe het zit met de informatie-uitwisseling tussen UWV en de werkgever/bedrijfsarts?

'Het UWV heeft informatie opgevraagd bij mijn werkgever en bedrijfsarts. De bedrijfsarts heeft deze informatie gestuurd naar het UWV en ook de werkgever kent ondertussen de inhoud van mijn dossier. Het UWV zegt dat dit mag. Klopt dat wel?’

Antwoord Nationale Zorgnummer:


Verstrekken van medische informatie mag alleen met uw toestemming. De bedrijfsarts moet vooraf met u bespreken welke gegevens hij van u door mag geven. Dit geldt richting de werkgever en ook richting het UWV. Een uitkeringsinstantie mag alleen gegevens opvragen die strikt noodzakelijk zijn om te bepalen of iemand recht heeft of houdt op een uitkering. Het UWV dient rekening te houden met de privacy van hun cliënten, die immers veel persoonlijke informatie moeten prijsgeven. Meer informatie hierover leest u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Als u lid bent van een vakbond, dan kunt u daar ook advies/ondersteuning vragen.