Vragen over zorg, ondersteuning en participatie?

Tel.0900 23 56 780 €0,20 p/gesprek

(Maandag t/m vrijdag van 9:00u tot 17:00u)

E-mailt u ons liever? Gebruik ons webformulier.

Mag ik als vader na een scheiding in het medisch dossier van mijn kind kijken?

‘Ik ben gescheiden en heb een zoontje van 2 jaar. Ik heb ouderlijk gezag. Vanwege een beslissing over een medische behandeling wil ik graag in het medisch dossier van mijn kind kijken. De moeder geeft geen toestemming en ik krijg daarom geen inzage. Klopt het dat ik geen recht op inzage heb als de andere ouder geen toestemming geeft?’

Antwoord Nationale Zorgnummer: 

Als uw kind jonger is dan 12 jaar is, mag u als ouder het dossier van uw kind inzien.  Beide ouders moeten toestemming geven voor eventuele behandeling van uw kind. De behandelaar mag inzage weigeren als hij dat in het belang van het kind nodig vindt. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij mishandeling of verwaarlozing. Zelfs als er geen sprake is van ouderlijk gezag kan de ouder die het gezag niet heeft, informatie krijgen over zijn kind. Ook over een medische behandeling. In de brochure "Kinderen, hun ouders en patiëntenrechten" wordt meer uitgelegd over de rechten van kinderen in de zorg. De rechten van kinderen en ouders zijn overigens gekoppeld aan de leeftijd van het kind.