Vragen over zorg, ondersteuning en participatie?

Tel.0900 23 56 780 €0,20 p/gesprek

(Maandag t/m vrijdag van 9:00u tot 17:00u)

E-mailt u ons liever? Gebruik ons webformulier.

Ik heb een gezondheidsverklaring nodig, maar mijn eigen (huis)arts wil deze niet geven.

Ik heb een gezondheidsverklaring nodig, maar mijn eigen (huis)arts wil deze niet geven. Wat moet ik doen? 

Artsen worden door hun beroepsorganisatie geadviseerd geen gezondheidsverklaringen af te geven voor eigen patiënten. Dit om de persoonlijke behandelrelatie met de patiënt niet te verstoren. Artsenorganisatie KNMG heeft hierover een toelichting geschreven, die artsen aan patiënten kunnen geven.


U heeft als alternatief de volgende mogelijkheden:

  • Vraag bij de instantie die een gezondheidsverklaring wil hebben of u kunt volstaan met een verklaring van uzelf over uw gezondheidstoestand, eventueel in de vorm van een in te vullen vragenlijst.

  • U kunt uw arts vragen om een kopie van uw medisch dossier met de belangrijke feiten over uw gezondheidstoestand (bijvoorbeeld de uitslag van een looptest, de uitslag van een meting van uw gezichtsvermogen). Deze kunt u toesturen aan de instantie die de gezondheidsverklaring vraagt.

  • U kunt ook contact opnemen met een arts waar u niet onder behandeling bent. Deze kan met uw toestemming feitelijke informatie over uw gezondheidstoestand bij uw behandelend arts opvragen. Op basis van deze informatie kan de arts een gezondheidsverklaring schrijven. In principe kunt u bij elke andere arts terecht voor een gezondheidsverklaring.