Vragen over zorg, ondersteuning en participatie?

Tel.0900 23 56 780 €0,20 p/gesprek

(Maandag t/m vrijdag van 9:00u tot 17:00u)

E-mailt u ons liever? Gebruik ons webformulier.

Onze zoon is gameverslaafd wie kan ons helpen?

'Onze zoon, een 17-jarige, havo-leerling, weigert naar school te gaan. Het enige wat hij wil is gamen. Zijn gamegedrag is excessief. We hopen door de onderzoeken van een instelling voor verslavingszorg  meer te weten te komen over de oorzaak van zijn verslaving om hem vervolgens te kunnen (laten) helpen.

Helaas krijgen we steeds meer het gevoel dat we er als ouders alleen voor staan; school, CJG en leerplichtambtenaar laten het afweten. Ook bij de instelling verslavingszorg  vonden we pas een luisterend oor na een dringend beroep om ons verhaal aan te horen. Wat kunnen we nog doen?'


Antwoord Nationale Zorgnummer:

In dit geval hebben zowel school (vanuit passend onderwijs) als gemeente (vanuit de Jeugdwet) de plicht om uw zoon ondersteuning te bieden en daarover afspraken te maken. Daarnaast kunt u bij uw gemeente ondersteuning krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Een cliëntondersteuner kan u helpen bij het organiseren van hulp voor uw zoon, ook na zijn 18de jaar..