Vragen over zorg, ondersteuning en participatie?

Tel.0900 23 56 780 €0,20 p/gesprek

(Maandag t/m vrijdag van 9:00u tot 17:00u)

E-mailt u ons liever? Gebruik ons webformulier.

Wie helpt ons bij de Wlz aanvraag voor onze zoon?

Ik moet wlz-zorg aanvragen voor mijn zoon van 13. Wie kan ons daarbij helpen?'

    Antwoord Nationale Zorgnummer:


    Als u een indicatie aanvraagt voor uw minderjarige kind voor de Wet langdurige zorg heeft u ook recht op cliĆ«ntondersteuning vanuit uw gemeente. De gemeente moet ervoor zorgen dat een onafhankelijke cliĆ«ntondersteuner u bijstaat in de procedure van de indicatiestelling voor de Wlz. Ook bij de vervolgstappen heeft u recht op deze ondersteuning. Het zorgkantoor in uw regio moet zorgen dat deze ondersteuning beschikbaar is. De cliĆ«ntondersteuner geeft hulp bij: 

    • de keuze voor een aanbieder (zorgbemiddeling);
    • de invulling van de zorg (zorgplan en budgetplan);
    • de evaluatie van de zorg.