Vragen over zorg, ondersteuning en participatie?

Tel.0900 23 56 780 €0,20 p/gesprek

(Maandag t/m vrijdag van 9:00u tot 17:00u)

E-mailt u ons liever? Gebruik ons webformulier.

Juridisch Steunpunt

Bij het Nationale Zorgnummer kunt u onder meer terecht met vragen over bijvoorbeeld uitkeringen, wonen, vervoer, onderwijs, inkomen en rechtsbescherming (curatele, mentorschap en dergelijke). Als een eenvoudig advies niet volstaat dan wordt u doorverwezen naar het Juridisch Steunpunt.

Het Juridisch Steunpunt kan zelf onderzoek doen (dossieronderzoek) en adviseren  bij complexe procedures. Daarbij richten we ons vooral op procedures met een collectief belang. Dat wil zeggen dat de uitkomst van een procedure van belang kan zijn voor de achterban. U kunt het Juridisch Steunpunt bereiken:

  • Telefonisch via het Nationale Zorgnummer: op werkdagen tijdens kantooruren 0900-2356780 (20 cent per gesprek)
  • Per mail: Klik hier om het contactformulier in te vullen van het Juridisch Steunpunt.
  • Per post: Juridisch Steunpunt, Postbus 169, 3500 AD Utrecht