Vragen over zorg, ondersteuning en participatie?

Tel.0900 23 56 780 €0,20 p/gesprek

(Maandag t/m vrijdag van 9:00u tot 17:00u)

E-mailt u ons liever? Gebruik ons webformulier.

Mijn vrouw heeft ALS en krijgt niet op tijd de benodigde hulpmiddelen

‘Mijn vrouw heeft ALS in een vergevorderd stadium. De ziekte gaat heel snel, waardoor de benodigde hulpmiddelen steeds te laat komen. Zo heeft mijn vrouw een aangepaste rolstoel nodig voor bewegingsondersteuning, maar haar rolstoel is nog steeds niet aangepast. Er is haast geboden bij de levering van hulpmiddelen. Wat is hierover wettelijk afgesproken?’

Antwoord van het Nationale Zorgnummer:


In de Wet maatschappelijke Ondersteuning is een regeling opgenomen voor hulpmiddelen bij snel voortschrijdende ziekten, zoals ALS. Deze houdt in dat er binnen drie dagen  - na melding bij de gemeente – een concrete oplossing moet komen. Wanneer dat niet kan, moet er wel binnen drie dagen een besluit van de gemeente voor zijn voor een “tijdelijke maatwerkvoorziening” zodat de hele procedure versneld wordt.