Vragen over zorg, ondersteuning en participatie?

Tel.0900 23 56 780 €0,20 p/gesprek

(Maandag t/m vrijdag van 9:00u tot 17:00u)

E-mailt u ons liever? Gebruik ons webformulier.

Is mijn tandarts verplicht mij eerst een offerte te geven?

Is mijn tandarts verplicht mij eerst een offerte te geven voordat hij een behandeling gaat doen?

In de Regeling Mondzorg van de Nederlandse Zorgautoriteit staat het volgende: bij een behandeling van meer dan 250,- euro is de tandarts verplicht om een prijsopgave te geven. Voor bedragen onder de 250,- euro moet een tandarts op aanvraag van de patiënt een offerte opmaken.

Deze offerte moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Er staat in welke prestaties de tandarts gaat uitvoeren voor deze behandeling.
  • In de offerte staat het tarief dat de tandarts bij deze prestaties in rekening brengt.
  • Als de tandarts van de standaardprijs afwijkt, geeft hij aan voor welke prestaties dat geldt en waarom hij afwijkt.
  • De materiaal- en/of techniekkosten moeten op deze prijsopgave per prestatie afzonderlijk worden vermeld.
  • De patiënt moet de prijsopgave vóór de start van de behandeling schriftelijk of digitaal hebben gekregen. Tenzij tandarts en patiënt anders hebben afgesproken.
  • De tandarts moet de prijsopgave vastleggen in de administratie. Hieruit blijkt dat de offerte schriftelijk (of digitaal) aan de patiënt moet worden gegeven.