Vragen over zorg, ondersteuning en participatie?

Tel.0900 23 56 780 €0,20 p/gesprek

(Maandag t/m vrijdag van 9:00u tot 17:00u)

E-mailt u ons liever? Gebruik ons webformulier.

Hoe zit 't met mijn zorgverzekering als ik ga werken in het buitenland?

Ik ga in het buitenland werken, maar blijf in Nederland wonen. Hoe zit dit nu met mijn zorgverzekering? 

Hoe u zich moet verzekeren voor zorg hangt af van het land waar u gaat werken. Kijk daarom voor meer informatie op de website van het CAK.

Wlz-verzekerd
Belangrijk om te weten is dat wanneer u in Nederland woont of werkt, u automatisch bent verzekerd voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Wanneer u bent verzekerd voor de Wlz, bent u automatisch ook verzekerd voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) en moet u een Nederlandse zorgverzekering afsluiten.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beoordeelt of iemand wel of niet verzekerd is voor de Wlz.

Kijk voor meer informatie op de website van de Sociale Verzekeringsbank