Vragen over zorg, ondersteuning en participatie?

Tel.0900 23 56 780 €0,20 p/gesprek

(Maandag t/m vrijdag van 9:00u tot 17:00u)

E-mailt u ons liever? Gebruik ons webformulier.

Ik moet een deel van een operatie zelf betalen. Hoe zit dat met het eigen risico?

‘Ik heb een kankerplekje laten weghalen op mijn been. Nu krijg ik bericht van mijn zorgverzekeraar dat ik de helft van deze operatie zelf moet betalen. Ik ging er echter van uit dat een operatie niet onder het eigen risico valt. Hoe zit dat?’


Antwoord Nationale Zorgnummer:
Het verplicht eigen risico is vastgesteld door de overheid. In 2017 gaat het om € 385,- (net als in 2016). Als er medische kosten worden gemaakt voor zorg uit de basisverzekering, moet iedereen vanaf 18 jaar dit bedrag eerst zelf betalen. 
Het verplicht eigen risico is niet van toepassing op huisartsenzorg, verloskundige zorg en kraamzorg, zorg voor chronische aandoeningen, wijkverpleging en nacontroles en reiskosten bij orgaandonatie.

Rekeningen voor operaties tellen  wél mee voor het eigen risico. U moet de kosten tot € 385 zelf betalen, de rest wordt  door de verzekeraar betaald.  Het moet daarbij wel gaan om verzekerde zorg volgens uw polis.