Vragen over zorg, ondersteuning en participatie?

Tel.0900 23 56 780 €0,20 p/gesprek

(Maandag t/m vrijdag van 9:00u tot 17:00u)

E-mailt u ons liever? Gebruik ons webformulier.

Actie: ‘Geef uw mening over de gemeente waarin u woont’

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 willen Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en MIND/LPggz graag weten wat er afgelopen jaren goed ging op het gebied van zorg, hulpmiddelen en ondersteuning en wat beter kan. Mogen wij uw hulp hierbij vragen?

We hebben een vragenlijst gemaakt waarin u aan kunt geven wat u wel en niet goed vindt aan de zorg, ondersteuning en hulpmiddelen in uw gemeente. De uitkomsten van dit onderzoek gebruiken we om de zorg in uw gemeente nog beter te maken. En allereerst voor beleidsbeïnvloeding en belangenbehartiging rondom de gemeenteraadsverkiezingen.

Wat willen we van u weten?

Hoe is binnen uw gemeente de toegang tot de zorg, ondersteuning en hulpmiddelen geregeld? En sluit deze zorg aan bij uw wensen en behoeften? Sluiten zorg, ondersteuning en hulpmiddelen aan bij uw vraag en wensen? Wordt er in uw gemeente gewerkt aan toegankelijkheid en wordt aan mensen gevraagd wat ze belangrijk vinden?

Onder zorg en ondersteuning verstaan we onder meer de hulp die u krijgt vanuit het wijkteam, de jeugdzorg, huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging, begeleiding of dagbesteding. Het gaat ook om ondersteuning bij leren, werken of het vinden van een passende woning of woonplek. Bij hulpmiddelen kan het gaan om aanpassingen aan een woning, een rolstoel of hulp bij vervoer. 

De resultaten van de vragenlijsten worden (anoniem) verwerkt in een rapport dat we begin 2018 uitbrengen. 

Het invullen van de vragenlijst kost maximaal 10 minuten. Doet u mee?

> U kunt de vragenlijst hier invullen.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!